Jesteśmy RODO Re@dy!

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OBOWIĄZUJĄCE W FEDERACJI KSW

Współpracując z Federacją KSW możesz być pewien, że powierzone nam dane osobowe są w pełni bezpieczne. Jesteśmy w stanie wykazać przestrzeganie najwyższych standardów ochrony Twoich danych osobowych, zgodnych z przepisami prawa wprowadzonymi przez ustawodawcę unijnego oraz krajowego, a także realizację najlepszych praktyk rynkowych obowiązujących w naszej branży.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą

Przeprowadziliśmy w naszej organizacji audyt bezpieczeństwa danych osobowych, aby zapewnić w tym zakresie najwyższe standardy zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Audyt obejmował przegląd i modyfikację istniejących procedur i polityk bezpieczeństwa danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przeprowadziła go zewnętrzna firma audytowa, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa danych osobowych i zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

Zbieramy dane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach

Przetwarzając dane osobowe zawsze zadajemy sobie pytanie o cel ich gromadzenia, tak by działać w granicach przepisów RODO. Nie przetwarzamy danych w celach innych niż te, do których zostały zebrane. Ponadto minimalizujemy gromadzenie danych, ograniczając je tylko do tych niezbędnych dla realizacji celów, do których zostały pozyskane. Minimalizację danych osiągnęliśmy dzięki przeprowadzonej w trakcie audytu szczegółowej inwentaryzacji danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, by posiadane przez nas dane były prawidłowe i aktualne

Zgodnie z zasadą prawidłowości, podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. Jeżeli chcesz zaktualizować przetwarzane przez nas dane napisz do nas na adres: rodo@kswshop.com

Zabezpieczamy sposób przechowywania danych oraz ich integralność i poufność

Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Przetwarzamy je wyłącznie w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W tym celu, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane przez RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie, rejestracji w Serwisie lub realizacji zamówienia znajdziesz TUTAJ.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych znajdziesz TUTAJ.